Thay Lời Tiễn Biệt

ngày 3.03.14


(khi được tin người bạn KQ lìa đàn)

sáng nay vừa thức dậy
bật lắp-tóp ngồi thiền
thấy thư đăng cáo phó
bạn mình về cõi tiên

nếu tôi được vài phút
lúc bạn mình ra đi
sẽ nghiêng mình kính cẩn
nói trọn lời chia ly

người lính già không chết (*)
chỉ mờ dần đi thôi
đâu cần ai chì chiết
với thua được trong đời

thời đi mây về gió
làm người lính Không Quân
khi nước nhà khốn khó
lại gãy cánh giữa chừng

nước mất như mộng dữ
trong đêm lạnh mồ côi
thân làm người lữ thứ
rồi cũng xong một đời

giờ bạn về tiên cảnh
phó mặc đời bon chen
xin nghiêng mình kính cẩn
chào vĩnh biệt bạn hiền

Rừng Vua cuối tháng hai 2014

(*) old soldiers never die, but they just fade away…


« TRANG NHÀ »