ƠI NGƯỜI ƠI

ngày 17.01.13


người xưa giờ ở nơi đâu
gọi tên nỗi nhớ giọt sầu hoen mi
tìm nhau đã hết xuân thì
mà tăm nhạn vẫn biệt ly nghìn trùng
ước mơ một cuộc tao phùng
chỉ là ảo vọng ngược dòng nhân gian

Jan 2013


« TRANG NHÀ »