XIN ĐƯỢC ĐỒNG CẢM

ngày 7.12.18


Vừa đọc xong hồi ký *
Của Bác sĩ Võ Tam Anh
Nói về sự dốt nát và hống hách của các bác sĩ rừng xanh **
Mới thấy tất cả cái thê thảm của những người thua trận
Tôi không tin số phận
Lại có thể đổ ập cùng một lúc
Trên đầu quân dân cán chính Miền Nam
Cũng không hẳn đổ thừa vì nhũng lạm gian tham
Của một số chức quyền quốc gia ăn trên ngồi trốc
Miền Nam mất nhanh như cơn gió lốc
Cả một quân đội anh hùng tan rã như mơ
“Mấy chục triệu người văn minh”*** đang có dân chủ tự do
Bỗng một sớm một chiều bị lũ cuồng ngông xéo giày quằn quại
Đau thương cho hàng vạn triệu người kẹt lại
Đất nước tan tành bởi những thái thú thời nay
Chúng ta không thể ngồi yên để ngậm đắng nuốt cay
Phải dũng lược đứng lên tranh đấu
Con dân Việt
Giống Rồng Tiên
Cùng chung dòng máu
Muốn chống ngoại xâm trước nhất phải loại bỏ nội thù
38 năm qua họ xây dựng thiên đường mù
Bằng bạo lực
Bằng cùm gông
Bằng những giáo điều ngu dốt

Xin cám ơn ông bác sĩ Võ Tam Anh
Xưa tôi cũng dân trường thuốc
Nhưng giữa chừng chiến tranh gọi ngày đêm
Rời giảng đường, xếp lại bút nghiên
Vui đời lính
Ham nghiệp bay
Ngang trời lướt gió
Bây giờ dẫu quê hương vẫn còn đó
Nhưng mảnh dư đồ đã rách bét, tan hoang
Con cháu Rồng Tiên cơ cực lầm than
Loài quỷ đỏ đang cười đùa trên bàn tiệc máu
Nếu chúng ta không cùng nhau bền lòng tranh đấu
Làm sao có thể ngẩng cao đầu đối mặt tiền nhân

Trọng Thu 2012
—————————————————————————-

* HỒI KÝ CỦA MỘT TU-BÍB ĐI TÙ CẢI TẠO “Câu chuyện đồng-nghiệp y khoa”
** Bác sĩ Việt cộng
***Theo xác nhận của bà nhà văn Việt cộng Dương Thu Hương


« TRANG NHÀ »