NẰM MỘNG – VIẾNG THĂM THẾ GIỚI CỰC LẠC

ngày 11.07.19


Trăng mồng Tám xuyên qua vuông cửa
Thư thái ngồi, lưng tựa tường hoa
Vẳng nghe tiếng nhạc xa xa
Lần theo tiếng niệm Di Đà từ tôn

***

Bầy chim chuyền véo von tiếng hót
Theo chân ngài Bồ Tát Quán Âm
Cát vàng lóng lánh đầy sân
Hàng cây cổ thụ như gần như xa

Viếng thế giới Di Đà Cực Lạc
Khắp nơi nơi thánh nhạc vui thay
Thất Trùng La Võng là đây
Thất Trùng Hàng Thọ giăng đầy diệu âm

Thuyền Bát Nhã bên đầm sen lớn
Nước trong đầm sóng gợn thanh tao
Liên hoa chín phẩm vươn cao
Trùng trùng ánh bạc, xiết bao ánh vàng

Muôn tướng Phật hào quang sáng chói
Trên đài sen khắp cõi Thượng Phương
Pháp Âm quyện với trầm hương
Từ tâm vụt khởi thoát đường lầm mê

***

Bỗng chốc thấy lối về trước mặt
Quay đầu nhìn âm sắc tịch nhiên
Tâm tư nhuốm chút ưu phiền
Trầm luân còn nặng, trần duyên còn dày


16.04.2005


« TRANG NHÀ »