LÁ THU

ngày 21.09.17

LÁ THU
Yên Sơn 2011

Nhìn những chiếc lá rơi
la đà qua cửa sổ
sắc vàng chen sắc đỏ
lá rơi và lá rơi

Mùa hạ vừa qua thôi
đôi bàn tay sạm nắng
bờ môi em tươi thắm
bao nụ hôn nồng nàn

Từ khi em ra đi
ngày tháng dài rất lạ
bài ca ngày đông giá
chẳng bao lâu trở về

Nhưng hỡi em yêu dấu
anh nhớ em vô cùng
khi lá thu vàng võ
bắt đầu xa lìa cành

AUTUMN LEAVES
By: Josepth Kosma 1945

The falling leaves
drift by my window
The falling leaves
of red and gold

I see your lip
the summer kisses
The sunburned hands
I used to hold

Since you went away
the days grow long
And soon I’ll hear
old winter’s song

But I miss you …
most of all, my darling
When autumn leaves
start to fall…

Thu 2011


« TRANG NHÀ »