ĐƯỜNG MÂY LỐI GIÓ

ngày 26.08.19


Nhớ thời lối gió đường mây
Nhớ sông núi cũ, nhớ ngày tang thương


Một thuở phi bào khăn quàng tím
Ngày ngày quanh quẩn vạn đường mây
Hăm chín tháng tư tàn cuộc chiến
Ba sáu năm qua cuốc với cày

Một thuở súng bên hông xuống phố
Cánh bay xao động áo Trưng Vương
Nhớ giờ tan học chào cô nhỏ
Hỏi đợi chờ ai trước cổng trường

Một thuở thu về ngang xứ Huế
Tóc dài lộng gió thơm Hương Giang
Đồng Khánh cười nghiêng tà áo tím
Che nón bài thơ nhặt lá bàng

Một thuở Cù Hanh thăm phố núi
Cưỡi con ngựa sắt đón Pleime
Lên đồi, xuống dốc ai cười nói
Mờ mịt hoàng hôn quên lối về

Một thuở đất trời không có tuổi
Đời nương lối gió vẹt đường mây
Đêm về chếnh choáng trong hư thực
Đâu tính tương lai, tháng với ngày

16112010


« TRANG NHÀ »