Một thoáng thiền định

ngày 31.03.23

từng sát na gõ nhịp
đất trời rộng mênh mông
chỉ là sắc sắc không không
trong vô cùng ấy nghe lòng nhẹ tênh

chút sương muộn chiều êm
theo gió vờn lấm tấm
nhìn bức tranh lòng chơi vơi, hoài cảm
chưa kịp ưu tư đã hết một ngày

đời người như áng mây
bềnh bồng trôi vô định
giữ lòng mình thanh tịnh
không vương sầu, mặc thế sự đầy vơi

tóc điểm sương, ngộ cuộc đời
bon chen tự tánh con người xưa nay
đến, đi ai cũng như ai
tuỳ duyên, tuỳ nghiệp, ngắn dài khác nhau


« TRANG NHÀ »