Chỉ Là Cõi Tạm

ngày 1.10.21


Thời gian vốn dĩ vô tình
Nhưng chỉ đối với nhân sinh, con người
Con người chỉ có một đời
Còn trời đất vẫn không thôi quay vòng

Xuân hạ rồi đến thu đông
Hết bình minh đến hoàng hôn… miệt mài
Thôi thì cứ sống khoan thai
Vui với hiện tại, tương lai vô thường
Không có gì để vấn vương
Chỉ là cõi tạm… tiếc thương nhọc lòng!

30/9/2021


The Transient Realm
Translated by Dung N. Tran

By nature, time goes by indifferently,
In the view of the human being
But one has just one life to live
While the earth revolves constantly.
Spring comes as winter leaves.
As morning sun takes over the eve.
Be aware of that, we ought to see
The world as a realm of glee.
Let no worldly woes bother us much,
And smugly, we lead a worry-free life as such.


« TRANG NHÀ »