Mời Chung Trà Buổi Sáng

ngày 19.01.21


Mời chung trà buổi sáng
Chào một ngày bình an
Bỏ đi lo lắng, hoang mang
Cây trồng xa xứ lá vàng chực rơi

Đã sắp hết một đời
Chia tay cùng danh lợi
Ai cũng biết cuối đường không ai đợi
Nên cứ từ từ thanh thản bước đi

Tiếc nuối để làm gì
Tận cùng là cát bụi
Ngày đi hết thì sẽ là đêm tối
Hết bình minh rồi cũng đến hoàng hôn
Tranh chi kẻ dại người khôn
Tấm lòng nhân ái mới tồn tại lâu

Mời thêm chung trà mới
Nán lại chút nữa thôi
Chậm nhanh cũng chỉ một đời
Chi bằng giữ được nụ cười thản nhiên.

Tháng Giêng 2021


« TRANG NHÀ »