Đón Thu 2020

ngày 1.10.20


Hôm nay thu đã về ngang
Bên hiên lá vàng rụng đã đầy sân
Gió lùa vang vọng khánh ngân
Rưng rưng đầu cành từng giọt mưa thu

Lá rơi lá sẽ về đâu
Ta với nỗi sầu biết tỏ cùng ai
Ngày sắp ngắn, đêm rất dài
Người vẫn miệt mài tìm kiếm hư vô

Đốt điếu thuốc chạm hồn thơ
Hồn lại thẫn thờ nhớ nước thương quê
Bao năm tìm mãi phương về
Mà như núi chắn mây che lạnh lùng

Trên cành từng giọt rưng rưng
Nhìn thôi cũng thấy bâng khuâng cõi lòng!


« TRANG NHÀ »