Xin Góp Lời Cầu Nguyện

ngày 6.11.20


Tôi buồn quá xin làm thiện nguyện
Đâu biết rằng mình cũng được trả công
Mỗi một ngày lãnh hơn cả trăm đồng
Giúp coi thùng phiếu trong mùa bầu cử

Lần bầu cử này mang tính lịch sử
Bọn lưu manh (BLM) gây bạo loạn khắp nơi
Đông người tin chính trị là trò chơi
Khi tụi Dân Chủ cuồng điên quậy phá

Xã hội xáo trộn cũng không gì lạ
Bởi Tổng Thống Trump tát cạn đầm lầy
Thấy lô nhô lúc nhúc cả một bầy
Đủ hết trắng đen quyền cao chức trọng

Thấy bao nhiễu nhương thằng tôi cũng ngọng
Cầu xin bình yên cho đất nước này
Cầu cho ông Trump chiến thắng năm nay
Để nước Mỹ vẫn mãi là ngọn đuốc

Đầu tháng 11/2020


« TRANG NHÀ »