Đợi Chờ

ngày 1.11.20


Mấy hôm nữa nhưng dường như bất tận
Đất nước này ai biết sẽ về đâu
Sau một lần hoảng loạn vẫn còn đau
Hai chữ “Cộng Sản” một trời kinh khiếp

Ai dại ai khôn trên đời khó biết
Nhưng đã một lần không thể nào quên
Người liều thân trên biển cả lênh đênh
Cầu Phật, Chúa xin ban cho phép lạ
Kẻ tù gông, những trại tù nghiệt ngã
Đói khổ triền miên, đau đớn dư thừa
Bao cảnh đời nước mắt trước cơn mưa
Sống dưới cùm gông thiên đường Cộng Sản
Nay êm ấm trong tự do, nhân bản
Lẽ nào quên những bài học đau thương

Vài hôm nữa thôi quyết định chiến trường
Giữa phe bảo thủ và phe thiên tả
Cầu mong mọi người sáng lòng sáng dạ
Để đất nước này tiếp tục phồn vinh

1/11/2020


« TRANG NHÀ »