Bóng Chiều Thu

ngày 18.10.20

Thu đã về tôi tính làm ngơ
(Đang vật vã với nàng Cô-Vít)
Nhưng lá thu sớm hôm đùa nghịch
Rơi lững lờ trong gió bên hiên

Cứ buồn hoài chắc sẽ hoá điên
Tôi lửng thửng bước ra bờ suối
Con nước gầy nhom trông đến tội
Nằm ẩn mình dưới những tàn cây

Lá rì rào cùng gió heo may
Đang kháo chuyện chia ly mùa cũ
Dẫu ngày qua đã là quá khứ
Lặp lại hoài (là) hiện tại, tương lai

Nắng vàng hanh, chiếc bóng ngã dài
Nằm sóng soãi bên bờ thu vắng
Cả không gian âm trầm vắng lặng
Chiếc lá vô tình đậu trên vai

Tôi bước đi trong nắng cuối ngày
Nghe vàng vọt trong hồn bảng lảng
Rồi cũng úa tàn theo năm tháng
Chỉ có mùa… còn có mùa sau

Tháng 10/2020


« TRANG NHÀ »