Trở Về

ngày 3.05.20


Dạo:
Hồn về chốn cũ bơ vơ,
Mộ mình ngày trước bây giờ nơi nao?

回 鄉
故 里 久 無 親,
喧 譁 異 族 人.
亡 魂 詢 黑 夜,
何 處 我 孤 墳.
陳 文 良

Âm Hán Việt:

Hồi Hương
Cố lý cửu vô thân,
Huyện hoa dị tộc nhân.
Vong hồn tuân hắc dạ,
Hà xứ ngã cô phần.
Trần Văn Lương

Yên Sơn Phỏng dịch:
Trở Về

Quay về chốn cũ mà đau
Người thân vắng bóng, rặt màu người dưng
Hồn ma bóng quế rưng rưng
Ngẩn ngơ tìm kiếm mộ phần chẳng ra


« TRANG NHÀ »