Chào Cuối Tháng Tư

ngày 27.04.20Cuồng chân, trí lụt, lòng buồn
Đọc nhiều nhức mắt, ra vườn dạo quanh
Ngoài sân nắng nhạt, trời xanh
Có con chim đỏ trên cành gọi vang
Suối róc rách, nắng rất vàng
Nằm lăn xuống cỏ nhìn đàn chim bay
Cuối Tháng Tư… mắt lại cay
Nhớ đồng đội cũ, nhớ ngày đau thương
Cất giọng ngâm bản Hồ Trường
Bạn bè bốn hướng tám phương đâu rồi
Bùi ngùi nhìn lại thân tôi
Tóc râu bạc phếch, cuối đời tha hương
Trên trời mây xám vương vương
Trong lòng bóng dáng quê hương… ngậm ngùi

Cuối Tháng 4/2020


« TRANG NHÀ »