Cứ Vui Sống

ngày 31.03.20


Em hỏi anh sống ra răng sống thực
Khi lọc lừa, gian dối vẫn quanh ta
Muốn làm người rộng lượng với vị tha
Nhưng sợ quá, lòng người luôn phức tạp

Anh không thể cho em lời giải đáp
Bởi vì em vẫn chưa biết muốn gì
Nhìn cuộc đời em có lắm hoài nghi
Muốn là đá cuội để tâm hồn thanh tịnh

Nhưng cuộc đời biết bao nhiêu động tĩnh
Em là một phần răng tránh được em ơi
Nếu muốn thênh thang đi hết cuộc đời
Hãy nhập cuộc, sống hết mình, tự tánh

Là con người chứ không là thần thánh
Chỉ phải nhìn ngang, ngó dọc, trước sau
Để tránh cho mình vấp phải thương đau
Có như rứa mới gọi là sống thực

Cuối tháng 3/2020


« TRANG NHÀ »