Mùa Đông Kingwood

ngày 29.12.19


Mùa đông Rừng Vua như Thu Xuân Hạ
Trời rất cao, nắng rực rỡ đầy sân
Dù quanh đây thu vẫn đầy trên lá
Đông về ngang không một chút ân cần

Ngồi bên suối soi bóng mình trên nước
Nước gầy nhom chở một ít mây trời
Như thân phận chông chênh cùng ơn phước
Dẫu xanh xao cũng sắp hết một đời

Có chú bướm vờn quanh khóm hoa nhỏ
Dưới nắng vàng trong vũ điệu lung linh
Dọc bờ suối còn lá vàng lá đỏ
Đứng im ru soi bóng nước an bình

Nằm xuống cỏ phì phèo vài hơi thuốc
Gọi mùa đông, nụ cười mỉm trên môi
Đông Kingwood vẫn là thu, là hạ
Gây hoang mang, lạ lẫm với bao người

Cuối tháng 12/2019


« TRANG NHÀ »