Mấy Nẻo Đường Trần

ngày 4.12.19


Ở bệnh viện mấy hôm
Thấy đời người mỏng manh quá đỗi
Không phải chỗ Sanh
nhưng Lão, Bệnh, Tử luôn luôn tiếp nối
Bất kể màu da
Nam nữ
Trẻ già

Đã từ lâu chuyện sinh tử như pha
Coi vật chất, lợi danh phù phiếm
Nhất là lúc cây lá đã vàng
Mái đầu sương điểm
Thấy cuộc đời chỉ là cuộc phù vân

Cám ơn bạn đã ân cần
Viếng thăm và theo dõi
Tâm thanh tịnh dù thân này còm cõi
Đến rồi đi cũng chỉ có một đời

Cám ơn em vẫn nghĩ tốt đến tôi
Cứ giữ vậy cho dù mai này tôi không còn nữa
Để em yên tâm, một lời xin hứa
“Sẽ tự lo thân, vui sống cho hết cuộc đời này”

Ở bệnh viện mấy hôm nay
…mới nhận biết kiếp con người quá khổ
Bon chen lắm, nắm xương tàn cũng nằm sâu đáy mộ
trơ với thời gian, mưa nắng bốn mùa
Hoặc là tro than, xương cốt để ở chùa
Hoặc đem rải trên đồng, trên biển
Dù nghĩ vậy nhưng lòng không xao xuyến
Tâm vẫn bình an, chấp nhận cõi vô thường

Tôi biết,
Mai tôi đi rồi
cũng không tránh khỏi kẻ ghét người thương
Nhưng tôi cũng biết
…chỉ năm ba hôm thôi
rồi sẽ phôi phai giữa cuộc đời xao động
Trải lòng với nhau khi ta còn sống
Làm được việc cần làm rồi thanh thản ra đi
Ở cuối đường trần thật chẳng còn chi

Đầu tháng 12/2019


« TRANG NHÀ »