Ngoài giới hạn

ngày 19.11.19


có giới hạn nào giữa anh và em
khi hai lối về ngược chiều, cách trở
chỉ là đứng ở hai đầu nỗi nhớ
hát bản tình ca cũng thấy lạc loài

cứ nhẹ nhàng, vui bước tới đi thôi
biết đâu sẽ đụng đầu khi bất chợt
thu chín vàng, lá trên cành thưa thớt
cũng mặc mưa bay gió lạnh trong đời

giới hạn nào ở giữa cuộc rong chơi
dù nếu có chỉ là trong ý niệm
vui lên em đừng bận tâm đong đếm
bóng tà dương chừng như đã rực vàng

em thấy chưa, thu vừa mới chớm sang
xoay lưng lại… lá rời cành xơ xác
cứ để tự nhiên cho thơ hoà nhạc
dẫu anh và em khác lối đường trần

Tháng 11/2019


« TRANG NHÀ »