Trăng – Tôi – và Xác Lá

ngày 22.04.19


Mùa trăng tròn bao giờ cũng đẹp
Trăng Tháng Tư buồn quá người ơi
Ngước nhìn trăng trên nửa từng trời
Lòng đoài đoạn trông về xứ Việt

Ôi xa quá… non xanh nước biếc
Thân lá khô trôi giạt cuối trời
Chuyện trùng phùng là giấc mơ thôi
Nắng sắp tắt, màn đêm trước ngõ

Nắng sắp tắt, vầng hồng còn đó
Nhưng chỉ là héo hắt mà thôi
Cố trông mong phép lạ tuyệt vời
Cho xác lá trôi về nguồn cội

Hoàng hôn phủ, sương giăng mờ lối
Chỉ riêng tôi một bóng trên đường
Lòng bồi hồi chạnh nhớ cố hương
Cao tiếng hát cho lòng mình ấm

Ôi quê hương! Nghĩa tình sâu đậm
Nơi chôn nhau cắt rốn ngậm ngùi
Chợt bàng hoàng nhìn chiếc lá rơi
Bị gió cuốn đi về vô định

Mùa Tháng Tư 2019


« TRANG NHÀ »