Gửi Người Con Gái Ngắm Trăng

ngày 27.06.19


Nì O mùa Hạ đã về
Hỏi người con gái bên tê răng buồn
Đêm qua ngắm biển sóng cồn
Để buồn lên mắt, để hồn ngẩn ngơ
Để trăng khuya nhập vào thơ
Lần chia tay nớ bi chừ còn vương

Nì O lòng bỗng thấy thương
Thấy nao tấc dạ, thấy vương vấn lòng

08.08.2003


« TRANG NHÀ »