Chỉ Là Cõi Tạm

ngày 1.01.18

Rồi đến lúc phải trở về chốn cũ,
để thấy đời như con nước mùa khô,
chảy lòn qua những ghềnh đá nhấp nhô,
khi gió thay mùa hát ru trên lá!

Tôi mãi mãi vẫn là người khách lạ
giữa cuộc trần ai nhiều nỗi truân chuyên
hiện hữu chốn nầy trả nợ tiền khiên
xong nghiệp báo sẽ quay đầu về núi

Chỉ sợ trần duyên ngăn đường chắn lối
đi quanh co không ra khỏi trầm luân
biết sắc không mà vẫn cứ bâng khuâng
vẫn ray rứt, ai hoài nhìn thu chín

Mây trắng từng không bay về vô định
ngàn năm qua có thay đổi gì đâu
mạch sống vô thường vẫn chẳng bền lâu
từ vô thỉ kiếp con người vẫn thế

Mai nầy tôi đi đừng ai buồn nhé
đừng tiếc thương, đừng nhỏ lệ vì tôi
sớm muộn gì ai cũng trở về thôi
xin giữ giùm tôi tấm lòng độ lương

Cuối năm 2017


« TRANG NHÀ »