Tôi với giao thừa

ngày 12.03.18


Đêm giao thừa, tôi gạo bài, trả nợ
Áo cơm đời này: sớm học, chiều thi
Kiến thức ABC ngẫm có ích gì
Mà căng mắt, mà miệt mài khuya sớm

Pháo vẫn nổ ầm vang như xung trận
Nghe buồn ơi … ngày xưa cũ hiện về
Giao thừa nào… rừng núi với sơn khê
Ngồi đốt lửa chia nhau từng điếu thuốc

Khổ cho lắm để rồi cùng thua cuộc
Lê thân tàn nơi đất khách, tha hương
Mỗi xuân về hồn tử sĩ vấn vương
Nghe rát bỏng từng phần, tim quặn thắt

Đêm giao thừa, nhớ, ruột đau như cắt
Một nửa đời đã bỏ lại sau lưng
Trên bước đường lưu lạc, gian truân
Ôm bóng dáng bạn bè thời chinh chiến

Và nỗi nhớ đã làm tôi tê điếng
Nhìn ra sân sương lạnh phủ mịt mờ
Đậm nét sầu… tôi rị mọ làm thơ
Chia với bạn tấm lòng tôi rỉ máu


« TRANG NHÀ »