Bài Ca (Chanson)

ngày 19.10.15

thu1


Quel jour sommes nous
Nous sommes tous les jours
Mon amie
Nous sommes toute la vie
Mon amour
Nous nous aimons et nous vivons
Nous vivons et nous nous aimons
Et nous ne savons pas ce que c’est que la vie
Et nous ne savons pas ce que c’est que le jour
Et nous ne savons pas ce que c’est que l’Amour

(Jacques Prevert)

Phỏng dịch:

Bài Ca

chúng ta ở ngày nào đây
là ở tất cả mọi ngày
bạn ơi
ta là tất cả cuộc đời
Dấu yêu ơi
chúng ta yêu nhau và sống
và sống là để yêu nhau
đời sống dù có ra sao… cần gì
cần biết ngày tháng làm chi
và tình yêu đó… cớ gì bận tâm


« TRANG NHÀ »