BUỔI CHIỀU GẶP LẠI PHƯỢNG

ngày 2.09.13Dường như nắng đã hanh vàng
Ngày đi quá vội, mây ngàn bay bay
Mình ta chén tỉnh chén say
Dựa lưng nỗi nhớ, đốt ngày phù vân

Trong tim nở cánh bâng khuâng
Sát na chỉ một, sắc không lỡ làng

Dường như nắng đã hanh vàng
Đậu trên cành phượng gọi chàng thơ say
Nâng cành phượng đỏ trên tay
Dư âm vang vọng chuỗi ngày hạ xưa
Dáng ai nắng hạ đong đưa
Dưới tàng phượng vĩ những trưa thị thành
Phượng tàn tình cũng mong manh
Từ duyên kiếp đó đã xanh xao đời
Cánh chim phiêu bạt cuối trời
Thấy cành phượng đỏ nhớ người năm xưa

(Trích trong tập thơ: Một Đời Tưởng Tiếc
Xuất bản 2002)


« TRANG NHÀ »