LẠC LỐI

ngày 22.09.20

Thơ: Yên Sơn – Nhạc: Mai Đức Vinh – Ca sĩ: Mai Phương


Xưa có gã từ quan
Nay có kẻ lỡ đàng
Tìm đâu một động hoa vàng
Để nghe thông hát, thác ngàn ru đêm

Nước cuốn mây trôi
Chim nhạn cuối trời
Nửa vầng trăng khuyết chơi vơi
Ngoài song sương nhuộm,
tiếng đời tịch liêu

Lòng chợt bâng khuâng
Đường trần xa quá
Bóng thời gian xanh mờ trên vách đá
Nghe sầu rơi, mây trắng ngập ngừng


« TRANG NHÀ »