Em Có Buồn Không Em

ngày 22.11.21

Trích trong bài viết CHIA TAY HOÀNG HÔN
Thơ: Nguyễn Minh Châu
Yên Sơn diễn ngâm


…Em có buồn khi lá thu vàng
Mùa Thu vượt biển lắm gian nan
Em có buồn khi mùa Thu đến
Cùng với lá vàng rụng xuống đầy sân…


« TRANG NHÀ »