Chốn Cũ

ngày 29.12.18Đi lâu chợt nhớ quê nhà
Quay về chốn cũ sương pha giang đầu
Hồn xưa phách cổ nay đâu
Sau cơn quốc biến đẫm màu thê lương
Ráng mây đỉnh núi còn vương
Ta như chú bướm bên đường lẻ loi
Dăm nghìn tăm nhạn trăng soi
Chợt nghe tiếng vọng hồi còi trong đêm

14112010


« TRANG NHÀ »