Gửi Người Phương Xa

ngày 20.02.14


Người ơi có biết chi không
Chiều ni mưa muộn… Huế trông ngóng gì
Tím trời tím cả đường đi
Cho O Huế nhỏ ướt mi sũng buồn
Người có còn nhớ Sông Hưong
Bến đò Thưa Phủ khói sương giăng mờ
Ở đây O Huế vẫn chờ
Tặng người chiếc Nón Bài Thơ gọi là
“Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương”
*
Huế buồn giấu mặt đài gương
Ngàn năm mây trắng vấn vương cuối trời

2000

* Ca dao Việt Nam

(Trích trong tập thơ: Một Đời Tưởng Tiếc
Xuất bản 2002)


« TRANG NHÀ »