The End Of The World – Ngày Tận Thế

ngày 13.11.17

Ngày Tận Thế

Vầng dương tỏ rạng muôn đời
Biển xanh sóng vẫn không thôi vỗ bờ
Biết chăng tận thế bất ngờ
Khi em ngoảnh mặt làm ngơ với tình
Sao chim vẫn hót bình minh
Hàng đêm sao vẫn long lanh mấy tầng
Biết chăng tận thế đã gần
Khi em chối bỏ mối ân tình này
Sao tôi trở dậy mỗi ngày
Chung quanh vẫn chẳng đổi thay chút nào
Lạ lùng chẳng hiểu tại sao
Cuộc đời phẳng lặng một màu bâng khuâng
Tim tôi vẫn đập chẳng ngưng
Và đôi con mắt lệ rưng rưng hoài
Ngày tàn thế giới điểm rồi
Khi em quay gót nói lời chia ly

Yên Sơn
102001


The End Of The World

Why does the sun o on shining
Why does the sea rush to shore
Don’t they know it’s the end of the world
‘Cause you don’t love me anymore
Why do the birds go on singing
Why do the stars glove above
Don’t they know it’s the end of the world
It ended when I lost your love
I wake up in the morning and I wonder
Why everything is the same as it was
I can’t understand, no, I can’t understand
How life goes on the way as it does
Why does my heart goes on beating
Why do these eyes of mine cry
Don’t they know it’s the end of the world
It ended when you said good bye… bye

Carpenter

(Trích trong tập thơ: Một Đời Tưởng Tiếc
Xuất bản 2002)


« TRANG NHÀ »