Giã Từ

ngày 18.11.13


Ừ mai cô lái đi rồi
Bến sông cũng sẽ vắng người khách quen
Buồn vui sương xuống chiều lên
Quẩn quanh chi để dư âm gọi mời
Thôi xin phó mặc cho đời
Sông không chuyển bến, kiếp người lẽ đâu
Khóc cười cũng bấy nhiêu thôi

Cô lái vĩnh biệt cõi đời
Trong tâm bật khóc, môi cười héo hon
Đò xưa, bến cũ vẫn còn
Xanh xao kỷ niệm, lối mòn ngẩn ngơ
Mây cao trắng xóa như tơ
Trong hai hố mắt nhạt mờ nhớ nhung
Hỏi trời xanh có thấu không!

12.2000

(Trích trong tập thơ: Một Đời Tưởng Tiếc
Xuất bản 2002)


« TRANG NHÀ »