Trăng Thu Bên Thềm Vắng

ngày 20.06.22

hay Trăng Thu Cùng Nỗi Nhớ
Nhạc & Lời: Yên Sơn
Trình bày: Ca sĩ Hoài Thu


« TRANG NHÀ »