Hồn Ca Trên Biển Đông

ngày 15.09.21

Thơ: Hoàng Phong Linh
Nhạc: Yên Sơn
Thực hiện & Trình bày: Nguyễn Hậu

Ca sĩ đã diễn đạt bài ca mà chúng ta có thể mường tượng thấy sự lênh đênh của con thuyền trên biển cả, có tiếng sóng gào, tiếng kêu cứu của thuyền nhân bị bức hại và có tiếng thở than…

THÂN THƯƠNG GỬI ĐẾN TẤT CẢ ĐỒNG BÀO VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO

Hồn ai đó
Thuyền trôi về vô tận.
Dòng thời gian rung chuyển ngút ngàn sau
Hồn ai đó chập chờn trên biển sóng
Lịch sử kinh hoàng trên sóng nước Biển Đông


« TRANG NHÀ »