NGÀY MÙA ĐÔNG DÀI HƠN ƯỚC ĐỊNH

ngày 3.01.13


Ngày mùa đông dài hơn ước định
Gió đông về như ngọn roi da
Nắng mùa đông mong manh, gai lạnh
Hạt mầm nào nở được trong ta

Chia sẻ nhau nỗi đời băng hoại
Tiễn nhau về sương vẫn chưa tan
Cổng vườn xưa vắng người qua lại
Hong giọt sầu viễn xứ mênh mang

Ngày mùa đông tay vàng khói thuốc
Từng ngăn tim nỗi nhớ vô thường
Có những lúc tưởng mình thua cuộc
Nhưng trầm luân nghiệt ngã khôn lường

Có những lúc lòng như tê điếng
Dây oan khiên trói buộc đa đoan
Không với sắc, trầm luân đối diện
Đông ngập ngừng vẫy gọi xuân sang

Ngày mùa đông dài hơn ước định
Ta chạnh lòng nhớ nước thương dân
Đau quá đổi… cho là số mệnh
Số mệnh nào nghiệt ngã chia phân?!

Thế giới này chắc không hiện hữu
Nếu mùa đông cứ trộn trầm luân
Hỏi ông xanh còn bao lâu nữa
Dân Việt mình mới bớt gian truân?

24122004


« TRANG NHÀ »