Nhạc “Mùa Xuân Xứ Xa”

ngày 18.02.21


Mùa Xuân đã sang
Nơi đây thật buồn
Nhớ dáng Mẹ hiền
Trông chờ lũ con
Mùa xuân xứ xa
Quê hương mịt mùng, bóng dáng ngày về vẫn còn mờ xa
Ngày xa xưa khi tuổi còn niên thiếu
Cùng lũ em chờ mong đón giao thừa
Mẹ cùng Cha cho quà, may áo mới
Xuân xưa huy hoàng thương nhớ lắm Mẹ ơi
Rồi giờ đây quê Mẹ biền biệt xa
Những ngày vui chỉ còn trong giấc mơ
Vẫn hằng mong mùa Xuân mới quay về
Giờ lá vàng khô
Quê cũ vẫn mờ xa
Mùa Xuân xứ xa
Thương nhớ ngập lòng
Tháng năm dần trôi
Quê nhà xa khuất
Mùa Xuân ở đây
Mây trời giăng mắc
Hương Xuân phai nhoà
Nghe lòng buồn tênh

Giao Thừa Tân Sửu 2021


« TRANG NHÀ »