Tiếng Gọi Quê Nhà

ngày 14.07.20

Nhạc & Lời: Yên Sơn
Ca sĩ: Lưu Trường Hải
Proshow: Tony Phước

Bao năm qua kể từ chim gãy cánh
Lòng nhớ thương tìm không thấy quê nhà
Nghìn trùng xa mắt trông vời cố xứ
Biết còn không dòng sông cũ năm nao

Xa quê hương cõi lòng tôi khô héo
Tình non sông canh cánh nặng bên đời
Ngày chóng qua phương về sương mờ lối
Sợ cánh chim mỏi cánh tận trời xa

Ra đi ai biết sẽ xa càng xa
Bao năm mây trắng vẩn vơ bên trời
Từ ngàn trùng xa nghe tiếng quê hương gọi tên
Rạt rào niềm đau tiếng dế nỉ non bên thềm
Cuộc đời buồn tênh như gió qua thềm vắng
Như cánh chim bên trời gọi nhau bốn mùa

Quê hương ơi bao giờ xuân sẽ đến
Người xứ xa mừng vui kéo nhau về
Cùng nắm tay chúng ta xây đời mới
Quyết cùng nhau dựng xây nước non ta

Trăng nơi đây ươm vàng trong nỗi nhớ
Lòng xót xa vời trông hướng quê nhà
Sợ mai đây lá vàng theo gió cuốn
Cuối chân trời mây trắng cũng bâng khuâng

Tháng 6/2020« TRANG NHÀ »