Nước Trôi Mồ Mẹ

ngày 10.06.20


Thơ: Hoàng Phong Linh
Nhạc: Yên Sơn
Ca sĩ: Lưu Trường Hải
Proshow: Tony Phước


Con quỳ bên ni dòng sông
Trông qua bên tê mồ mẹ
Trời ơi nước ngập cánh đồng
Thịt xương trôi theo dòng sông
Mẹ ơi đớn đau trong lòng
Trời cao thấu cho lòng con

Chừ trông nước lụt dâng về
Lòng con xót xa não nề
Trời ơi mẹ mất bên tê
Con còn vạn dặm sơn khê
Mẹ ơi, mẹ Việt Nam ơi!

Ngày xưa ở buổi tàn thu
Con đùa với bóng cau nghiêng
Mẹ nhìn nhỏ nhẹ lời khuyên
Coi chừng khuya khóc bà tiên bả buồn

Mẹ cho con đi chợ làng
Dọc theo tường hoa rực rỡ
Tưởng đâu cả đàn bướm đậu… và con rất nhớ
Những lối mòn quanh quẩn luỹ tre xanh

Nhưng chừ xa cách đại dương
Con ở bên ni trông về bên nớ
Nhìn thịt xương trôi theo dòng nước lũ
Con nghẹn ngào đau đớn quá mẹ ơi!

Con quỳ nên ni dòng sông
Trông qua bên tê mồ mẹ
Trời ơi nước ngập cánh đồng
Thịt xương trôi theo dòng sông
Mẹ ơi đớn đau trong lòng
Trời cao thấu cho lòng con

31052020


« TRANG NHÀ »