Trăng Thiếu Nữ Bên Dòng Cửu Long

ngày 12.03.20

Thơ: Phạm Tương Như
Nhạc: Yên Sơn
Ca sĩ: Trường Hải
Proshow: Tony Phước


« TRANG NHÀ »