Tình Bỗng Xót Xa

ngày 27.10.20

Mời Quý Vị thưởng thức 3 versions khác nhau:

Ca sĩ Thanh Ngọc với Ballad
Proshow: Tony Phước


…với Tango


Ca sĩ Trường Hải với Tango:« TRANG NHÀ »