Bóng Câu Qua Cửa

ngày 28.02.19


Thứ Hai vừa mới đó
Thứ Ba cũng vậy thôi
Thứ Tư chưa kịp thở
Thứ Năm đã qua rồi

Thứ Sáu chưa gì hết
Thứ Bảy cũng ra đi
Chủ Nhật vừa mới nhớ
Một tuần… như ngựa phi

Một tuần rồi một tháng
Một năm nữa vội qua
Chưa được việc gì cả
Quẩn quanh tuổi đã già

Tuổi già không đáng sợ
Chỉ sợ bệnh trầm kha
Chỉ sợ nằm một chỗ
Chẳng lo được thân ta

Chết cũng không đáng sợ
Chỉ sợ sống ngất ngư
Luỵ vợ con, cật ruột
Sợ trở thành thừa dư


« TRANG NHÀ »