ĂN NĂN

ngày 29.10.21


Tôi trở lại tìm người năm cũ
Cảm thấy đời bèo bọt phù du
Ðể buồn như lá chớm thu
Lưa thưa rụng rớt trong khu vườn buồn

Trong lòng cứ luyến thương dáng ngọc
Ở phương nào cơn lốc cuốn xoay
Hỏi người còn có tương lai
Ðể tôi quán niệm dưới đài sen khuya

Ðể tôi gặp nẻo về của ý
Ðể thấm nhuần nguyên lý tiền căn
Ðể tôi hết phải ăn năn
Xưa vui lỡ bước qua lằn ranh đau

Ðể ai hết u sầu bi lụy
Phương trời buồn hoa nhụy kém tươi
Người ơi chỉ một đời thôi
Tiếc làm chi một nụ cười thứ tha

25082003


« TRANG NHÀ »