Chi Lạ Rứa Tề

ngày 7.03.18


Răng anh chi lạ rứa tề
Em đi không nhớ, em về không thương
Mà thương giọt nắng vấn vương
Thương trăng xế bóng đêm trường đơn côi

Why do you act so strange
you don’t miss me when I was away
Even careless when I got back
but you care for the sunshine in yard
and worry for the lonely late moon

Có một cô nương rất trẻ đã giúp tác giả dịch ra tiếng Anh. Xin gửi chung lên đây, mời cả nhà thưởng lãm:

Isn’t it strange,
That you do not miss me when I was away,
And you do not adore me when I return.
Instead you just miss the kisses of the sun in the daylight,
And care for the moonlight of lonely nights.


« TRANG NHÀ »