Lưu Bút

guestbook1

Bạn đã đến đây mời ngồi lại
Dùng chén trà thanh vừa mới pha
Nếu vui để lại đôi ba chữ
Hoặc cứ đề thơ trên vách nhà

Yên Sơn

Write a new entry for the Guestbook

 
 
 
 
 
 
 
Fields marked with * are required.
Your E-mail address won't be published.
For security reasons we save the IP address 3.235.172.213.
It's possible that your entry will only be visible in the guestbook after we reviewed it.
We reserve the right to edit, delete, or not publish entries.
Nguyễn Đan Tâm Nguyễn Đan Tâm wrote on May 6, 2018 at 11:11 am:
TRIỆU CON TIM, MỘT TIẾNG NÓI.


Triệu con tim.
Một tiếng nói.
Một tấm lòng.
Tha thiết với núi sông.
Cùng nhau đứng lên.
Dẹp tan lủ bạo quyền.
Giành lại đất nước.
“Độc lập, tự do, hạnh phúc”.
Đã mất qúa lâu rồi.
Từ ngày anh giải phóng tôi.
Đã mấy chục năm qua.
Ôi! Cái kiếp người ta.
Dưới gót giày bạo lực.
Triệu người bị áp bức.
Nhân quyền đã đi ra.
Tàu cộng lại vào nhà.
Lãnh đạo là tay sai.
Bán nước đã bao ngày.
Trời hởi! Nào ai hay?
Độc tài là bản chất.
Tham nhũng thì giỏi thật.
Phong hóa bị suy đồi.
Xã hội đầy gian dối.
Dân oan bị đánh đập.
Khiếu nại vì mất đất.
Bao nhiêu người đi tù.
Vì đấu tranh dân chủ.
Con người thành thú vật.
Rao bán ra ngoại quốc.
Tình dục hay lao nô?
Đem về đầy tiền đô.
Cán bộ đều mập ú.
Vung tiền mua lạc thú.
Cờ bạc, thuốc, rượu, gái...
Cái gì cũng có ngay.
Chuyển tiền ra ngoại quốc.
Cho con đi du học.
Kiếm cớ để ở lại.
Giúp cha mẹ tháo chạy.
Mua nhà triệu triệu đô.
Sẵn cơ sở đợi chờ.
Mặc nhân dân đói nghèo.
Sá gì tiếng kêu réo.
Tất cả phải đổi thay.
Tận diệt lủ cộng nầy.
Cho Việt nam tương lai.
Xán lạn mãi sau nầy.,.


Nguyễn Đan Tâm

Xin gởi đến ban điều hành bài viết trên đây.
Cám ơn nhiều.