Lưu Bút

guestbook1

Bạn đã đến đây mời ngồi lại
Dùng chén trà thanh vừa mới pha
Nếu vui để lại đôi ba chữ
Hoặc cứ đề thơ trên vách nhà

Yên Sơn

Write a new entry for the Guestbook

 
 
 
 
 
 
 
Fields marked with * are required.
Your E-mail address won't be published.
For security reasons we save the IP address 3.235.172.213.
It's possible that your entry will only be visible in the guestbook after we reviewed it.
We reserve the right to edit, delete, or not publish entries.
DungDung DungDung wrote on June 20, 2017 at 9:30 am:
Nếu biết hồn phách đi đâu
An nhiên tự tại chẳng cầu sớm khuya
Đất-Nước-Gió-Lửa chia lìa
Nhục thân chờ rã. Đây kia xuôi dòng
Miễn sao Tâm-Ý lòng trong
Hư không không tận, thoát vòng trần gian
Thị chứng trong đục, trái ngang
Cội nguồn sinh tử, đa mang bộn bề
Tận tường gốc khổ - lầm mê !
Chẳng lầm sinh tử, chính về chân như
DD