Lưu Bút

guestbook1

Bạn đã đến đây mời ngồi lại
Dùng chén trà thanh vừa mới pha
Nếu vui để lại đôi ba chữ
Hoặc cứ đề thơ trên vách nhà

Yên Sơn

Write a new entry for the Guestbook

 
 
 
 
 
 
 
Fields marked with * are required.
Your E-mail address won't be published.
For security reasons we save the IP address 3.235.172.213.
It's possible that your entry will only be visible in the guestbook after we reviewed it.
We reserve the right to edit, delete, or not publish entries.
DD DD wrote on December 16, 2016 at 4:39 am:
Cảm họa

Hoàng hôn dần xuống khẽ ru
Chiều đi lặng lẽ hơi Thu ánh tà
Dặm trường lữ khách lần qua
Bao nhiêu dấu ấn, phôi pha ráng chiều
Lắng lòng! Ta với tịch liêu
Giác linh chung khắp! Niềm riêng nhắc buồn

Chiều đi lặng lẽ mờ sương
Chân qua tĩnh mịch, ngọn nguồn tàn thu
Hoàng hôn dần xuống khẽ ru
Mây đùa trong gió, vân du nỗi niềm
Hoàng hôn thong thỏng màn đêm
Miên man nồng ấm, diệu mềm mãi thôi

Hoàng hôn tiếc nuối bâng khuâng
Thức cùng thức tận, lâng lâng hương lòng
Bốn bề vắng lặng hư không
Liên hoa bừng sáng, rõ thông ánh hồng
Đưa tay nhặt lá đề thơ
Suối nguồn hoa pháp, ngẩn ngơ trăng hằng

Hoàng hôn nhớ Cúc vàng hoa
Nhớ người năm cũ chân qua đất lành
Còn đây tích trượng đành rành
Kiếm cùng tâm pháp, hoành ngang dọc hoành
Hợp hóa ẩn hiện miên trường
Thậm thâm duy nhất! Tình thương ánh vàng

TMT

Cảm ơn Bác Yên Sơn đã đánh thức hồn thơ,
bài cảm họa để tưởng nhớ người bạn đời vừa vắng bóng.