Lưu Bút

guestbook1

Bạn đã đến đây mời ngồi lại
Dùng chén trà thanh vừa mới pha
Nếu vui để lại đôi ba chữ
Hoặc cứ đề thơ trên vách nhà

Yên Sơn

Write a new entry for the Guestbook

 
 
 
 
 
 
 
Fields marked with * are required.
Your E-mail address won't be published.
For security reasons we save the IP address 3.235.172.213.
It's possible that your entry will only be visible in the guestbook after we reviewed it.
We reserve the right to edit, delete, or not publish entries.
Tran An Bai Tran An Bai wrote on September 25, 2016 at 4:37 pm:
Cam on chu da co mot trang web tuyet voi. Doc tho chu ve que huong dat nuoc minh tung chu, tung cau. Chau buon qua ma khong biet phai lam gi.