Lưu Bút

guestbook1

Bạn đã đến đây mời ngồi lại
Dùng chén trà thanh vừa mới pha
Nếu vui để lại đôi ba chữ
Hoặc cứ đề thơ trên vách nhà

Yên Sơn

Write a new entry for the Guestbook

 
 
 
 
 
 
 
Fields marked with * are required.
Your E-mail address won't be published.
For security reasons we save the IP address 3.235.172.213.
It's possible that your entry will only be visible in the guestbook after we reviewed it.
We reserve the right to edit, delete, or not publish entries.
YS YS wrote on August 31, 2016 at 10:49 pm:
Chị Hoa Phạm,
Cám ơn chị tiếp tục post thơ vào trang Lưu Bút. Rất welcome chị dùng đất này để chia sẻ với bạn bè.
HOẶC chị có thể nhờ bạn bè giúp chị mở một trang Blog riêng để bạn bè dễ vào chia sẻ.