Lưu Bút

guestbook1

Bạn đã đến đây mời ngồi lại
Dùng chén trà thanh vừa mới pha
Nếu vui để lại đôi ba chữ
Hoặc cứ đề thơ trên vách nhà

Yên Sơn

Write a new entry for the Guestbook

 
 
 
 
 
 
 
Fields marked with * are required.
Your E-mail address won't be published.
For security reasons we save the IP address 3.235.172.213.
It's possible that your entry will only be visible in the guestbook after we reviewed it.
We reserve the right to edit, delete, or not publish entries.
Hoa ly pham thi Hoa ly pham thi wrote on August 27, 2016 at 3:48 am:
MỘT GIẤC MƠ ĐẸP .
Cây nhân aí ,trổ thêm hoa nụ thắm .
Những lộc cành ,ươm nắng mông tươi xanh .
Cây trơ lá ,chờ lộc non xanh mở ,
Một mùa xuân, hoa lá nở như mơ ,
Trong giấc mơ, ta chưa hề nghĩ đến .
Vậy mà ta được trái chín muôn cành.
Ngước nhìn lên , cây triũ trái xinh xinh .
Ta hứng ,những trái ngon,trên cành xanh trĩu traí ,
Trong ý tưởng - traí ngon cây ngã bậc .
Một vị gì ,không có của trần gian.
Một người quen ,dẫn ta vào mê lộ .
Cho hưởng tròn , thế giơí có riêng ta .
Hay đó là , Mẹ MARIA cung kính Khiêm nhường ,
Dẫn ta đi về những gì mơ ước .
Thế gian này ,không có ̣̣để ta mong .
Cho ta nhấm những vị mềm thơm ngon nhất .
Và chỉ cho ta , nhà phía trước đang mong .
ÔI ! nh̃ững giấc mơ, không chì là hiện thực ,
Cây trái trên cành ,hoa nhân aí nỡ sinh .


phạm thị Hoa lý