Lưu Bút

guestbook1

Bạn đã đến đây mời ngồi lại
Dùng chén trà thanh vừa mới pha
Nếu vui để lại đôi ba chữ
Hoặc cứ đề thơ trên vách nhà

Yên Sơn

Write a new entry for the Guestbook

 
 
 
 
 
 
 
Fields marked with * are required.
Your E-mail address won't be published.
For security reasons we save the IP address 3.235.172.213.
It's possible that your entry will only be visible in the guestbook after we reviewed it.
We reserve the right to edit, delete, or not publish entries.
phạm thị hoa Lý phạm thị hoa Lý wrote on August 20, 2016 at 2:25 am:
VỌNG ẢO YÊU SAY .
Trong vết nhức ,nỗi muộn phiền còn đó .
Thời gian không ? màu mực tôí hư vô,
Hỡi những linh hồn thơ daị ngây ngô ,
Yêu nhung nhớ ,mang kiếp sầu vô hạn ,
Nhấp nhô khóc tình yêu không trọn vẹn ,
Nhốt linh hồn ,kho báu của hơi men .
Mãi miết tìm ,khỏa lấp bóng tình si .
Tìm chỉ chết , tâm hồn khờ uổng phí.
Yêu chấm hết nổi đọan trừơng ,vô vọng .
Ngừơi mãi đi ,chim cất cánh vô song .
Tổ ấm êm ,lòai chim nơi đêm ão .
Mênh mông trời , còn chỗ chọn phương nao ?
Ngoái bắt thời gian, về trong tăm tối ,
Ê chề , khỏan vắng, thấm bến si thôi .
Úp mặt bàn tay ,thêm dấu phai phôi .
Rưng rưng buồn - nhìn dấu vắng xa xa .....
Hoa Phạm
Tháng bảy ngày một sáu ,mừơi sáu .