Biết Trả Lời Sao

ngày 11.09.17


Em cứ hỏi không yêu sao lại đến
Trả lời sao cho em hiểu em ơi
Bởi chúng ta riêng hai nẻo cuộc đời
Cùng khốn khó khi tim chung nhịp đập

Lòng bỗng xôn xao từ khi mới gặp
Thấy trái ngang rụng trên lối về tim
Để vần thơ khắc khoải đêm từng đêm
Khi lý trí hát vang nề nếp cũ

Bởi vì đâu trăng buồn trăng không ngủ
Để đêm dài mộng cùng khói thuốc cay
Bởi vì đâu khi ngất ngưởng cơn say
Lại buông thả cho tương tư tìm đến

Anh gọi tên em vô vàn trìu mến
Trong giấc mơ hoa ngắn ngủi tuyệt vời
Biết nói gì cho em hiểu em ơi
Khi chung sống cùng tiếng đời khua động

Thôi thì thôi kể như tình là mộng
Cứ là mơ cho đẹp mãi nghe em
Tới khi nào máu còn chảy về tim
Là nhịp đập vẫn reo lời tình tự

9/9/2017


« TRANG NHÀ »